Giỏ hàng

TS. TRƯƠNG HUỲNH ANH VŨ, Quản Trị Chất Lượng - Quản Lý ATTP

04/04/2024
Chuyên gia


TS. TRƯƠNG HUỲNH ANH VŨ, Quản trị Chất lượng - Quản lý ATTP

TS. TRƯƠNG HUỲNH ANH VŨ hiện là Trưởng phòng kiểm nghiệm (Head of Department) tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM (Center of Analytical Service and Experimentation HCMC – CASE)
Thường trú (Permanent address) tại 26B3.1 Cư xá Điện lực, An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
(26B3.1 Electrical apartment, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City)
Điện thoại (Contact phone number): 0909182442 - Email: truonghuynhanhvu@yahoo.comACADEMIC QUALIFICATION
1. Đại học (Undergraduate): Đại học Khoa học Huế (University of Sciences, Hue University) Quốc gia (Nation): Việt Nam (Vietnam). Chuyên môn (Major): Sinh học (Biology) - Năm tốt nghiệp (Year of graduation): 2002
2. Thạc sĩ (Master): Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Nong Lam University – Ho Chi Minh City)
Chuyên môn (Major): Công nghệ Sinh học (Biotechnology) - Năm tốt nghiệp (Year of graduation): 2013
3.Tiến sĩ (Doctor of Philosophy): Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Nong Lam University –
Ho Chi Minh City). Chuyên môn (Major): Công nghệ Sinh học (Biotechnology) - Năm tốt nghiệp (Year of graduation): 2022.


VIỆN KHOA HỌC SỨC KHỎE VÀ SÁNG TẠO NHẬT BẢN


Lĩnh vực nghiên cứu (Field of research) (Research interests)

Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các phương pháp truyền thống và sinh học phân tử vào kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm/mỹ phẩm/môi trường;

Đánh giá khả năng kháng kháng sinh của vi sinh vật phân lập từ nguồn thực phẩm;

Nghiên cứu gen và các yếu tố di truyền di động liên quan đến khả năng đa kháng kháng sinh của vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử và giải trình tự gen thế hệ mới;…

Research and apply traditional methods and molecular biology to microbiological testing in food/cosmetics/environment;

Evaluation of antibiotic resistance of microorganisms isolated from food sources;

Research on genes and mobile genetic factors related to multi-antibiotic resistance of microorganisms by molecular biology techniques and next-generation sequencing;… 

Kinh nghiệm đào tạo (Supervising/Mentoring)

VIỆN KHOA HỌC SỨC KHỎE VÀ SÁNG TẠO NHẬT BẢN

Kinh nghiệm Giảng day: CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:Nhiệm vụ khoa học:


Khảo sát mức độ nhiễm vi sinh vật và đánh giá khả năng kháng kháng sinh của Salmonella spp. trong thực phẩm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh (Investigate the level of microbial contamination and evaluate the antibiotic resistance of Salmonella spp. in food in the Ho Chi Minh City) - Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Foundation for Science and Technology Development)Chia sẻ

Bài viết liên quan