Giỏ hàng

Hoạt Động


Viện Sức Khỏe JIHSI thường xuyên tham gia các buổi trao đổi kiến thức về sức khỏe, các khóa tập huấn rèn luyện nâng cao tư duy về giá trị sức khỏe, tổ chức các khóa huấn luyện đào tạo đội ngũ công tác y tế trẻ, các buổi kết nối doanh nghiệp nhằm mở rộng thị hiếu người tiêu dùng đối với các sản phẩm thực dưỡng sức khỏe. Bên cạnh đó, Viện Sức Khỏe Sáng Tạo Nhật Bản JIHSI còn tài trợ cho các hoạt động tổ chức ngoài xã hội góp phần cho các chương trình diễn ra thành công suôn sẽ đồng thời tạo ra giá trị tinh thần cho người tham gia.