Giỏ hàng

VIỆN KHOA HỌC SỨC KHỎE VÀ SÁNG TẠO NHẬT BẢN

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, tuy nhiên không phải ai cũng ý thức, hiểu hay có điều kiện để chăm sóc và gìn giữ sức khỏe của mình. Thường chỉ khi không còn sức khỏe ta mới biết được giá trị thật của sức khỏe. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng, kể cả sự cầu xin hay hận thù cũng không cứu vớt hay đánh đổi được sức khỏe. Giá trị của sức khỏe không chỉ mang lại sự sống cho con người mà còn là cội nguồn của sự thịnh vượng và hạnh phúc!
Chúng tôi là những nhà chuyên môn, quản lý tâm huyết chuyên ngành chăm sóc sức khỏe với nhận thức sâu sắc về nguồn gốc sự sống, về ý nghĩa đời người, thấm nhuần đạo lý nhân quả, tri ân và trung thực – muôn loài đều đi tìm hạnh phúc…! Hành trình học văn, học đạo, học nghề vì thế kéo dài hơn nửa thế kỷ chúng tôi mới thấy đủ điều kiện tổ chức riêng một chương trình phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, với phương châm:
Dựa trên nền tảng tri thức, bằng chứng khoa học tiên tiến;
Lấy sinh mệnh của người bệnh, sức khỏe của cộng đồng là cốt lõi
Không ngừng sáng tạo, tận trung, tận hiến;
“Sức khỏe trong tầm tay”- mỗi người hãy là thầy thuốc của chính mình!

Con người ngày nay hơn lúc nào hết càng cần trân trọng giá trị của Sức khỏe bởi nhu cầu không chỉ đòi hỏi sống thọ mà còn phải không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Mọi người hãy tự tin và kiên trì thực hiện mục tiêu này, có chúng tôi đồng hành!

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực: Các công nghệ sản phẩm sinh học, vật liệu sinh học, chất dẻo sinh học, nhiên liệu sinh học, các hóa chất được chiết tách từ sinh học, các vật liệu mới có nguồn gốc sinh học; Công nghệ sinh học liên quan đến y học, y tế; Công nghệ tế bào trong y học; Công nghệ gen, protein trong y học; Sinh hóa y học; Vi sinh vật học y học; Kỹ thuật - công nghệ thực phẩm và đồ uống. 
- Sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu. 
- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tổ chức hội nghị, hội thảo; Tư vấn, phản biện, đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học công nghệ; huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuộc các lĩnh vực hoạt động.  
- Hợp tác trong và ngoài nước với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuộc các lĩnh vực hoạt động phù hợp Luật định.