Giỏ hàng

Professor, Doctor Pham Xuan Da, Ph.D (Drda Takeou )

04/04/2024
Chuyên gia

 PGS.TS. Phạm Xuân Đà là một bác sỹ Y khoa đào tạo chính qui tại Trường Đại học lâu đời nhất Việt Nam (ĐH Y Hà Nội); tốt nghiệp Tiến sỹ Y khoa tại Nhật Bản (1995-2001); nghiên cứu sau tiến sỹ về Y học tái tạo tại Hàn Quốc, được phong học hàm P.Giáo sư Y học tại Việt Nam năm 39 tuổi. P.Giáo sư đã tham gia giảng dạy đại học và sau đại học ở nhiều trường đại học Y khoa; đã có gần 100 công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế; hướng dẫn thành công trên 20 thạc sỹ, tiến sỹ y khoa và tương đương. Trực tiếp tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo khoa học, tham quan học hỏi trên 50 nước trên thế giới.Các lĩnh vực nghiên cứu thuộc Y tế công cộng, Y sinh ứng dụng trong trị liệu như tế bào gốc, phát triển các sản phẩm nano sinh học hướng đích ứng dụng trong trị liệu, thẩm mỹ; các sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ thiên nhiên; làm đẹp. Có 06 năm kết hợp làm nghiên cứu và làm chăm sóc da thẩm mỹ tại Nhật Bản; tư vấn giảng dạy về khoa học thẩm mỹ, chăm sóc da. Đã có gần 20 năm làm Thư ký lãnh đạo Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Quốc gia của Bộ Y tế và Cục trưởng của Bộ KH&CN; Tham gia Ủy viên Hội đồng chuyên môn dinh dưỡng và thuốc - Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe TW; Trưởng bộ môn của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tp Hồ Chí Minh và Giảng sư thỉnh giảng của nhiều trường Đại học khác. Chủ tịch Viện nghiên cứu và ứng dụng Sức khỏe Bách niên Trường Thọ (RICHS).Quá trình học tập, nghiên cứu

 • Tốt nghiệp trường Đại Học Y Hà Nội ( 1994 )
 • Bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ Y Khoa tại Nhật Bản ( 2001 )
 • Kết hợp nghiên cứu và thực hành chăm sóc Da tại Nhật Bản ( 1995 – 2001 )
 • Nghiên cứu sau tiến sĩ về lĩnh vực Y Học tái tạo tại Hàn Quốc ( 2004 – 2006 )
 • Được phong hàm Phó Giáo Sư Y Học năm 39 tuổi.


Lĩnh vực nghiên cứu :

 • Y tế cộng đồng;
 • Y sinh ứng dụng trong trị liệu, tế bào gốc;
 • Phát triển các sản phẩm Nano sinh học hướng đích ứng dụng trong trị liệu, thẩm mỹ;
 • Các sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ thiên nhiên, làm đẹp.

Kết quả hoạt động khoa học và giảng dạy :

 • Tham gia giảng dạy Đại Học và sau Đại Học ở một số trường Đại Học Y .
 • Hướng dẫn thành công gần 30 thạc sĩ, tiến sĩ y khoa .
 • Tham gia nhiều chương trình đào tạo, hội thảo khoa học trên 50 nước trên thế giới.
 • Có gần 100 công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và thế giới.
 • Chủ tịch viện sức khỏa Bách Niên Trường Thọ ( RICHS ).
 • Là Ủy Viên Hội Đồng chuyên môn dinh dưỡng và thuốc – Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe TW
 • Hơn 12 năm trên Cương vị Viện trưởng – Bộ y tế và Cục trưởng – Bộ khoa học công nghệ.
 • Hiện công tác tại khoa Y, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh


Các sách đã xuất bản:

 1. Da sức khỏe và Sđẹp (Sách chuyên kho). Nhà xut bn Khoa hc K thuật: 2022
 2. Sức khe môi trường và lao động (Giáo trình dành cho h đại hc và sau đại hc). Nhà xut bn Đại học Quốc gia Hà Nội: 2022
 3. Thực hành dinh dưỡng nâng cao sc khe cán b. Nhà xut bn Y học: 2016.
 4. Lấy mu thc phm phc v công tác thanh tra kim tra cht lượng an toàn thc phm. Tài liđào to. Nhà xut bn Y học: 2013.
 5. Dinh dưỡng trc quan: phương pháp gim cân khoa hc, hiu qu, an toàn (dch và biên tp). Nhà xut bn y học: 2013.
 6. Xử lý mu trong phân tích thc phm (Ch biên). Nhà xut bn Khoa hc k thuật: 2011.
 7. Nấm độc và độc t nm mc trong thc ph Vit Nam. Nhà xut bn Y học: 2010.
 8. Mầm bnh ký sinh trùng truyn qua nước và thc phm. Nhà xut bn Y học: 2010.
 9. Vệ sinh sn xut chế biến thc phm. Cc An toàn v sinh thc phm, Đại học Y Thái Bình: 2010.
 10. Thử nghim thành tho trong các phòng th nghim an toàn thc phm. Nhà Xut Bn Y học: 2011.
 11. Xử lý mu trong phân tích thc phm, Nhà xut bn khoa hc k thuật: 2012.
 12. Ngộ độc thc phm –nguyên nhân và cách phòng tránh. B giáo dc và Đào tạo: 2008.
 13. Bài giảng V sinh an toàn thc phm. Nhà xut bn Y học: 2009.


Các hướng nghiên cứu chính hiện nay:

 • Ứng dụng công nghệ tiên tiến (Y tế thông minh) trong phòng, quản lý và điều trị bệnh;
 • Y học tái tạo, tế bào gốc, miễn dịch học trong điều trị, cải thiện chức năng cơ thể, thẩm mỹ, điều trị và phòng bệnh;
 • Khoa học thẩm mỹ (Cosmetic science), sản phẩm tự nhiên cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.


Chia sẻ

Bài viết liên quan