Giỏ hàng

Ông Trần Giang Khuê - Chuyên Gia Về Sở Hữu Trí Tuệ, Thành Viên Hội Sáng Chế Việt Nam, Diễn Giả TECHFEST Việt Nam

04/04/2024
Chuyên gia

Ông Trần Giang Khuê - Chuyên gia về Sở hữu Trí tuệ, Thành viên Hội Sáng chế Việt Nam, Diễn giả TECHFEST Việt Nam

Ông Trần Giang Khuê là một thành viên tích cực của Hội Sáng chế Việt Nam, đi đầu trong các hoạt động hình thành và phát triển văn hóa sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Hiện Ông là Phó Tổng Thư ký thường trực, Hội Sáng chế Việt Nam.


Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thương hiệu và đổi mới sáng tạo. Ông cũng tham gia nhiều hoạt động đào tạo, huấn luyện, kết nối mạng lưới nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ, sáng chế giữa các nhà sáng chế, các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp; gắn quyền sở hữu trí tuệ với các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sản xuất kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước.


Ông Khuê còn là thành viên trong 1 gia đình Nhạc sỹ - Nghệ sĩ lâu đời của Hà Nội. Chia sẻ

Bài viết liên quan