Giỏ hàng

JIHSI là một tổ chức nghiên cứu và phát triển nổi bật trong lĩnh vực nào trong ngành sức khỏe và sáng tạo ở Nhật Bản?

01/08/2023

JIHSI là một tổ chức nghiên cứu và phát triển nổi bật trong lĩnh vực sức khỏe và sáng tạo ở Nhật Bản, tập trung chủ yếu vào các nghiên cứu và công nghệ liên quan đến sức khỏe, y tế, và các ứng dụng sáng tạo trong lĩnh vực này. Đặc biệt, JIHSI thường tập trung vào việc phát triển các giải pháp tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị bệnh tật, và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người thông qua các phát minh và ứng dụng công nghệ mới.

Chia sẻ

Hỏi đáp liên quan